Mikulášská LKA

25. února 2010 - Kateřina Jíchová
25 Únor

Prosincové pokračování Liberálně-konzervativní akademie se plně neslo v duchu data, kdy se konalo. Mikulášskou atmosféru LKA v sobotu 5. prosince popsala jedna z posluchaček kurzu Kateřina Jíchová:

Pátého prosince jsme si my, posluchači LKA (Liberálně-konzervativní akademie) užili v politicko-ekonomickém předvánočním duchu. V dopolední přednášce, kterou si pro nás připravila Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., jsme se v předmětu ekonomie dozvěděli mnoho cenných informací o daňové politice státu. Probírali jsme například hlavní funkce daní, rozdělení a klasifikaci daní, přesun daňového břemene, optimální zdanění a v neposlední řadě i daňovou politiku. Několikrát se přednáška strhla v bouřlivou diskuzi, kdy někteří posluchači navrhovali například snížení daně právnických osob a zvýšení daně z přidané hodnoty a jiní posluchači tomu odporovali. Na tuto problematiku není vždy jednotný názor a přednášející nám to jenom potvrdila. Přednášku hodnotím velmi kladně.

Po dobrém obědě nás čekala politologie v podání Mgr. Ladislava Mr­klase, Ph.D. Stěžejním tématem byly vládní systémy v demokracii. Velmi zajímavé a obsáhlé téma. Dozvěděli jsme se hlavní informace o prezidentském systému, parlamentním systému, poloprezidentském systému a direktoriálním systému, probrali jsme hlavní státy jako představitele těchto systémů. Konec přednášky byl pak věnován politickému systému České republiky a prognóze české politické scény v příštích volbách. Přednáška byla rovněž pro nás velkým přínosem.

Celý den byl pak zakončen vánočním zpíváním koled. Zazpívali jsme si kolem deseti nejznámějších českých koled a nechyběla ani vánoční píseň Purpura od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Hudební doprovod nám dělala Kateřina Šímová (houslistka), Jana Spekhorstová (kytaristka), Kateřina Š. Jíchová (flétnistka). Zpívání s hudebním doprovodem bylo odměněno velkým potleskem a byl vznesen návrh, že bychom mohli společně ještě něco nacvičit a na závěr studia předvést. Uvidíme.

 

 Mikulášské zpívání na závěr prosincové akademie.

Mikulášské zpívání na závěr prosincové akademie.