Setkání akademické obce

15. října 2006 - CEVRO News
15 Řij

11. října se v budově školy uskutečnilo setkání pedagogické části akademické obce vysoké školy CEVRO Institut. Na programu byly programové, obsahové i organizační zálěžitosti týkající se studijních programů i akademického roku 2006/2007.

Rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Miroslav Novák, který je zároveň odborným garantem studijního oboru Politologie a mezinárodní vztahy, na tomto fóru oznámil, že do funkce odborného garanta studijního oboru Veřejná správa jmenoval Prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc., který je zároveň čestným předsedou akademické rady vysoké školy CEVRO Institut.

Rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Miroslav Novák zároveň oznámil jmenování do funkcí vedoucích kateder:

  • vedoucí katedry práva a veřejné správy: Prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
  • vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D
  • veoducí katedry ekonomie a managementu: Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

   

  

Setkání akademické obce